Borang E / Form E

Apakah Borang E?

Borang E berfungsi sebagai laporan pengisytiharan untuk memaklumkan LHDN mengenai bilangan pekerja dalam syarikat dan butiran pendapatan mereka. Majikan perlu mengemukakan Borang E am selewat-lewatnya pada 31 Mac setiap tahun.
Sementara itu, tarikh akhir penyerahan E-filing adalah satu bulan selepas tarikh akhir (30 April). Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda RM200 sehingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali.
Form E: Document Illustration

Adakah Anda Wajib Mengemukakan Borang E / Form E?

Sejak 2016, semua syarikat, dengan atau tanpa pekerja, mesti mengemukakan Borang E kepada LHDN. Ini meliputi syarikat dan syarikat yang tidak aktif. Sehingga 2021, ia meliputi syarikat tidak aktif, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah dan persatuan koperasi.*Individu (freelancers, pekerja gig, dll.) tidak diwajibkan untuk memfailkan Borang E.

Memahami Borang E/Form E

Borang E berfungsi untuk melaporkan jumlah pekerja dalam syarikat, bilangan pekerja baru, butiran majikan, butiran pekerja dan pendapatan mereka.

Apakah Butiran yang Diperlukan dalam Borang E/ Form E?

  1. Maklumat majikan
  2. Butiran pekerja (untuk pekerja dengan imbuhan kasar tahunan sebanyak RM34,000 dan ke atas atau untuk pekerja dengan pendapatan kasar bulanan sekurang-kurangnya RM2,800 [termasuk bonus tetapi tidak termasuk tunggakan gaji tahun-tahun sebelumnya]). Sementara itu, bagi pekerja yang tidak memenuhi syarat, data pekerja dalam Bahagian A boleh diisi dengan “0”.

Apa yang Anda Perlu Ingat

  • Bagi syarikat, Borang E hanya boleh dikemukakan secara dalam talian dan LHDN berhak menolak kertas atau penyerahan manual di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.
  • Sementara itu, bukan syarikat boleh mengemukakan secara dalam talian melalui e-Filing atau salinan fizikal melalui pos atau walk-in.

Jana Borang E dengan Kakitangan.com

Kakitangan.com membantu anda menjana dan mengedarkan slip gaji yang tepat dan Borang E dengan lancar.
Laksanakan pembayaran gaji anda dengan kami dan biarkan kami melaksanakannya.
woman signing her form e
woman signing her form e

Soalan Kerap Tanya (FAQ)

Ya, kedua-dua pekerja sambilan dan pekerja kontrak (serta pelatih) perlu dilaporkan kerana syarikat tersebut menggaji mereka untuk tahun tersebut.
LHDN hanya menerima penyerahan manual atau kertas daripada majikan yang bukan syarikat. Sekiranya syarikat meneruskan penyerahan manual, LHDN berhak menolak penyerahan tersebut di bawah subseksyen 83(1B) Akta Cukai Pendapatan 1967.
Tidak, semua majikan mesti mendaftarkan fail Majikan terlebih dahulu sebelum mengemukakan Borang E.
Edit Content

Penyelesaian

E Payroll

Perisian pemprosesan gaji yang komprehensif

E Leave

Modul pengurusan cuti yang tepat dan bersepadu

E Claim

Sistem tuntutan bebas kertas dan digital

E Attendance

Hadir, sistem kehadiran elektronik kakitangan yang mantap dan boleh dipercayai

HR Premium

Persilangan HR dan Teknologi Maklumat

HR Sifu

Kembangkan perniagaan anda dengan memahami HR

Integrasi Perisian

Perisian Perakaunan

Perkemaskan pengurusan perniagaan anda dengan rakan kongsi termasyhur dunia kami

Edit Content

Sumber

Dokumen HR Percuma

Teroka, muat turun dan edit pelbagai dokumen HR secara percuma

Blog

Pandangan dan pemahaman yang boleh dipercayai oleh pakar HR Malaysia

Panduan

Panduan Gaji Percuma

Panduan gaji komprehensif untuk menguruskan gaji dengan cekap

Borang EA

Penjanaan Borang EA yang lancar dan automatik

Borang E

Penjanaan Borang E tanpa kerumitan dan automatik

Edit Content

Syarikat

Tentang Kami

Rakan kongsi HR dipercayai Malaysia

Testimoni

Kisah kejayaan pelanggan sebenar

Edit Content

Solutions

E Payroll

Comprehensive payroll processing software

E Leave

Accurate and integrated leave management module

E Claim

A paperless and digital claim system for all

E Attendance

Hadir, Kakitangan's robust and reliable E attendance system

HR Premium

The intersection of HR and Information Technology

HR Sifu

Flourish your business by understanding HR

Software Integrations

Edit Content

Resources

Free HR Documents

Explore, download, and edit an array of HR documents for free

Blog

Reliable insights from Malaysia's HR expert

Guides

Free Payroll Guide

Comprehensive payroll guide to manage payroll efficiently

EA Form

Seamless and automatic generation of EA Form

Form E

Hassle-free and automatic generation of Form E

Edit Content

Company

About Us

Malaysia’s trusted HR partner

Testimonial

Real customer success stories